Zdravstvena njega

Programi osposobljavanja


NJEGOVATELJI/ICA NEMOĆNIH I STARIJIH OSOBA

Trajanje programa: 500 sati

Oblik nastave: konzultativno-instruktivna nastava, vježbe i praktična nastava

Centar Prizma, zbog sve većeg interesa i potražnja tržišta rada, nudi Program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba. Nakon osposobljavanja otvara se mogućnost brzog zaposlenja u Hrvatskoj i inozemstvu. Naš program je verificiran od strane Ministarstva obrazovanja i upisuje se u radnu knjižicu, a usklađenost programa s programima Europske Unije olakšava traženje posla u svim državama članicama EU.

Program polaznicima pruža konkretna znanja i vještine koje će omogućiti lakše zapošljavanje u vrijeme kada je ponuda poslova ograničena. Polaznik će po završetku programa moći razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona, primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora i primijeniti pravila zaštite na radu te pružiti prvu pomoć.

UVJETI UPISA

 • završena osnovna škola
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti obavljanja poslova njegovatelja/ice.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Rad u smjenama, noćni rad, rad s nemoćnim i umirućim starijim osobama, zahtjevan fizički rad.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
 3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.


MASERI

Trajanje programa: 160 sati

Način izvođenja nastave: redovna nastava i konzultativno instruktivna nastava

Program osposobljavanja za poslove maser  pomoći će polaznicima da steknu stručna znanja o tehnikama klasične ručne masaže te njezinoj primjeni. Polaznici će završetkom ovog programa biti u mogućnosti ponuditi uslugu klasične ručne masaže, što će im osigurati konkurentnost na tržištu rada. Polaznicima se po završetku programa nudi mogućnost zaposlenja u vlastitim obrtima, hotelima, spa i wellness centrima, kao i salonima za masažu. U ljetnim mjesecima na području Dalmacije, a i šire dolazi do porasta potražnje za turističkim djelatnicima i djelatnicima u sektoru zdravstva i ostalih zdravstvenih i osobnih usluga. Polaznicima se otvaraju mogućnosti brzog zaposlenja i napredovanja. Ako odluče otvoriti vlastiti obrt, polaznici mogu ostvariti razne poticaje i potpore. 

UVJETI UPISA

–              završena srednja škola

–              navršenih 18 godina

–              liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Zahtjevan fizički rad u stojećoj poziciji s pretklonom, rad u dvije smjene ovisno o radnom vremenu maserskih salona te komercijalnih, lokalnih i privatnih fitnes centara, klubova, teretana i drugih ustanova koje zadovoljavaju minimalne tehničke, materijalne i higijenske uvjete za pružanje usluge masaže te rad s ljudima.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati tehnike klasične ručne masaže te odabrati pravilan način izvođenja masaže prema stanju klijenta.
 2. Prepoznati indikacije za provođenje klasične ručne masaže kao i stanja u kojima je masaža kontraindicirana.
 3. Organizirati radno mjesto i pripremiti klijenta za izvođenje masaže
 4. Izabrati i koristiti pravilan preparat za masažu.
 5. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 6. Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću i pribor.

ZDRAVSTVANI TURIZAM – Uskoro više


DENTALNI ASISTENITI – Uskoro više

Za više informacija

Javite nam se...