Poslovni bonton i poslovna komunikacija

Poslovni bonton i poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija i  bontona postali su sastavno i bitno znanje i vještine svakog poslovnog čovjeka. U suradnji sa stručnim predavačima i suradnicima, seminar poslovne komunikacije i bontona savršena je i potreba nadogradnja znanja i vještina. Organiziramo seminare po potrebi i za firme, gdje predavanja prilagodimo firmi kojoj seminar držimo.

Poslovna komunikacija je važna za svaku firmu i individuu, jer bez kolanja informacija nemoguće je uspješno odvijanje poslovanja. Komuniciranje je vještina  po kojoj se prvenstveno razlikuju uspješni djelatnici od onih manje uspješnih. ‘Prodati’ sebe, svoju ideju – najveće je umijeće. Stoga nije slučajno da su najuspješniji djelatnici svjesni da dobar dio svog uspjeha zahvaljuju svojim dobrim komunikacijskim vještinama te ih zato stalno razvijaju i njeguju.

Po završetku seminara dodjeljuje se certifikat.

Za više informacija

Javite nam se…