O učilištu: 

POU PRIZMA –  Centar za obrazovanje, kulturu i audiovizualne sadržaje nalazi se u Zadru, te nudi obrazovanje odraslih u sklopu programa cjeloživotnog učenja, tečajeve stranih jezika, organizacija kulturnih događanja, prikazivanje i proizvodu audiovizualnih sadržaja. Prizma je nastala iz ljubavi prema učenju, napredovanju i daljnjem osposobljavanju, kao i želji da se programi cjeloživotnog učenja i ideja prekvalifikacije i edukacije u svim životnim dobima približi što većem broju ljudi. Cilj nam je rasti s vama, obrazovati što veći broj ljudi, naučiti nešto novo, širiti svoje poslovanje i surađivati sa što većim brojem stručnjaka.

Cijeloživotno obrazovanje:

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Učenje je pritom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi. Uz koncept cjeloživotnog učenja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode, primjerice postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti. S druge strane ne smiju se zanemariti jednako važni ciljevi koji pridonose aktivnijoj ulozi pojedinca u društvu. Ti su ciljevi poticanje društvene uključenosti, razvoj aktivnoga građanstva te razvijanje individualnih potencijala pojedinaca