Kontakt

Adresa: Ante Starčevića 8F, Zadar

e-mail: pouprizma@gmail.com

telefon: 091 905 94 32

NAJAM PROSTORA

U ponudi imamo dva prostora za najam. Opću učionicu sa 16 sjedala, opremljenu pločom za pisanje, projktorom, projektorskim platnom i laptopom, te klimatiziranu. Specijalizirana učionica opremljena stolovima za masažu, radnim prostorom, klupama i 16 radnih mjesta, pločom, projektorom, projektorskim platnom i laptopom,  te je klimatizirana.

Za sve upite o najmu kontaktirajte nas mailom ili nazovite.